ونزویلا، سفیر اتحادیه اروپا را اخراج کرد

ونزویلا دیپلمات اتحادیه اروپا را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir