ریشه این میوه، مقوی معده و باد شکن است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری