چندجانبه گرایی به یک ضرورت تبدیل شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری