فرزندان شهدا دست در دست نیازمندان سمنانی

فرزندان شهدا بار دیگر دست در دست نیازمندان سمنانی دادند و ۱۱۰ بسته معیشتی بین آنها توزیع کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir