جزئیاتی از تخلفاف خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۱۳)

تظاهرات در بلاروس