شیخ سلمان: برای حمایت از فوتبال هر تصمیمی را می گیریم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری