سرای احسان

مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان) تشکلی غیردولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور به منظور نگهداری بیماران روانی مزمن آغاز کرد. از خدمات این مرکزمیتوان به ارائه خدمات بشردوستانه، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و تأسیس مرکز نگهداری شبانه‌روزی و رایگان بیماران روانی مزمن بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت اشاره کرد که در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات فعال است.در حال حاضر ۵۰۰ مددجو در مرکز سرای احسان نگهداری می‌شوند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir