جنجال در هواپیما به دلیل عدم استفاده از ماسک

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری