کالاهای سرمایه ای و واسطه ای همچنان 85 درصد واردات کشور را شامل می شوند

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر