تصویری جالب از حسن روحانی در کنار پدرش

حامی خبر
در حال انتقال به منبع خبر