قوه قضائیه مشکلات شهرک صعنتی چرمشهر ورامین را بررسی کند

امام جمعه موقت ورامین گفت: از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست داریم که هیت ویژه رسیدگی و بازرسان دستگاه قضا از نزدیک مشکلات شهرک صعنتی چرمشهر ورامین را بررسی کنند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir