ایرلاین سنگاپوری Scoot پس از اخطار دود، فرود اضطراری کرد

کن نیوز
در حال انتقال به منبع خبر