وزارت ارشاد از تهیه کننده و کارگردان «متری شیش و نیم» شکایت کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری