درگروه انبوه سازی فقط "ثنوسا"، "آ س پ" و "ثفارس" قرمز هستند

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir