ماسک و سایر وسایل حفاظتی را چگونه دور بیندازیم؟

وضعیت قرمز کرونا و توصیه‌های کارشناسان به استفاده از دو ماسک، باعث افزایش مصرف بیش از پیش آن شده است. با این حال هر روز شاهد رها شدن این وسایل در معابر شهرها و طبیعت هستیم؛ وسایل محافظتی که تنها یکبار پس از مصرف به دور انداخته می‌شوند اما تجزیه شدن آن‌ها صدها سال زمان نیاز دارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir