تشدید یخبندان شبانه در سیستان و بلوچستان/ دریای عمان مواج است

خبرگزاری ذاکر
در حال انتقال به منبع خبر