۱۸ میلیارد دلار همچنان در جیب صادرکنندگان

جهان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر