پویش جهادی تولید ملی

طرح پویش جهادی تولید ملی با حضور زنان و مردان جهادگر مسجد محمدی در قالب "موسسه خیریه گل نرگس" با تولید پوشاک و سودحاصله از فروش اجناس برای فقرا و نیازمندان کمک های مومنانه خود را توزیع می کنند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir