ابتذال مانعی برای برقراری امنیت در جامعه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری