ترامپ: نیاز به همکاری با روسیه داریم

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر