طالبان پس از شش سال مرگ «ملا عمر» را تایید کرد

تقریب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر