کلنگ زنی عملیات گازرسانی به شهر دهرم و ۱۱ روستا

آبپا
در حال انتقال به منبع خبر