آغاز عملیات اجرایی ساخت چهار مدرسه خیر ساز در خلیفان

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر