ترامپ: به دنبال توافق با ایران هستیم/بولتون خیلی اشتباه داشت

شریان
در حال انتقال به منبع خبر