درگیری شدید برای خرید لباس در چین + ویدئو

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر