نرخ مصوبی برای سرویس کولر آبی وجود ندارد/ فعالیت ۳۳۰واحد مجاز تعمیر کولر در تهران

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر