ظریف: عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی در زندان است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری