تبعیت از ولایت فقیه لازمه مقاومت در برابر استکبار است

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر