مقامات ژاپن و کره جنوبی در بحبوحه تنش ها دیدار می کنند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر