دستور روحانی به استانداران برای سرکشی به خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری