آیا کرونا با ما همان کاری را می کند که ما با طبیعت کردیم؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری