عراق خروج کارکنان اکسون موبیل را تکذیب کرد

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر