غیبت بیل و ناواس و حضور خامس در تمرین امروز رئال مادرید

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر