اجازه نمی دهیم خللی در فروش نفت ایران ایجاد شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری