کرونا ۱۶۸ میلیون کودک را از تحصیل محروم کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسبا بیان اینکه بیانیه مخالفت با پیوستن به FATF را امضا نکردم، گفت: ؛ اینجانب بر نظرم مانند مجلس دهم بر پیوستن ایران به اف ای تی اف پایبندم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir