روند قیمت ماهانه دلار بازار آزاد در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ اوج میانگین ماهانه قیمت دلار: ۱۵۰۷۰ تومان در اسفند ۱۳۹۸ سه سیکل قیمت در دو سال گذشته: قیمت دلار بازار آزاد از فروردین تا اسفند ۱۳۹۶، با ۲۳ درصد رشد از ۳۷۸۰ به ۴۶۴۰ تومان افزایش یافت. سیکل اول: در فاصله اسفند ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۸، قیمت دلار با ۲۲۰ درصد افزایش از ۴۶۴۰ به ۱۴۸۲۰ تومان صعود کرد. در طی مهر تا دی ۱۳۹۷، قیمت دلار روند کاهشی داشت و به ۱۰۹۶۰ تومان تنزل یافت. سیکل دوم: از دی ۱۳۹۷ تا اردییهشت ۱۳۹۸، قیمت دلار بالا رفت و به ۱۴۵۱۰ تومان رسید، اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفت و به حدود ۱۱۴۰۰ تومان در طی ماههای شهریور تا آبان ۱۳۹۸ بالغ گردید. سیکل سوم: قیمت دلار همراه با شوک قیمت بنزین، با ۳۱ درصد رشد در ۴ ماه آخر سال به ۱۵۰۷۰ تومان در اسفند ۱۳۹۸ صعود کرد.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری