واژگونی اتوبوس در محور عشق آباد /سیلاب اجازه امدادرسانی نمی دهد

الف
در حال انتقال به منبع خبر