ایستگاه های کنترل و پایش در ورودی و خروجی شهرها ایجاد می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری