عراق با هزاران لیتر بنزین به کمک بیروت رفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری