روس ها طیاره «سوخو» را به ما ندادند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری