بغداد: هیچ توافق جدیدی برای بقای نیروهای آمریکایی تدوین نمی شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری