شهادت حاج قاسم نشان داد قاطبه مردم با ارزش ها همراه هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری