سفر به روستای ملومه ؛ شعار و حرف بس است فقط حرف شنیدیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری