مذاکرات با نخست وزیر ژاپن مفید بود/ توقف برخی اقدامات در چارچوب بند های ۲۶ و ۳۶ برجام، حداقل اقدام تهران است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر