شهر فرودگاهی امام برای تامین منابع مالی تعهد داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری