واکنش وزیر بهداشت به شوخی جنجالی اش!

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر