بیمارستان صومعه سرا با کمبود پزشک مواجه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری