وضعیت دستمزد کارگران در ۸سال گذشته

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۱۲)

ملخ ها در کنیا