ذخایر اورانیوم غنی شده تا ۴.۵ درصد ایران از مرز ۲۵ کیلو گذشت

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری