رانش زمین و خسارات مالی به چند خودرو در مشهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری